Kirje: 5568
Kuupäev: 26.10.2020
Valdkonnaviide: PO6
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
permanent population

et et
alaline elanikkond
Allikaviide: VMS-2020/07/72; X1019
Kontekst: Aastane sisserände piirarv on Eestisse sisserändavate välismaalaste piirarv, mis ei tohi ületada aastas 0,1 protsenti Eesti alalisest elanikkonnast. [VMS-2020/07/72 § 113-2]Esterm  © Eesti Keele Instituut