Kirje: 5567
Kuupäev: 26.10.2020
Valdkonnaviide: PO6
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
permanent resident
Allikaviide: TER-PLUS

et et
Definitsioon: käesoleva seaduse tähenduses ... Eestis elav Eesti kodanik või Eestis elav välismaalane, kellel on pikaajalise elaniku elamisluba või alaline elamisõigus [VMS-2020/07/72 § 5]
alaline elanik
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: VMS-2020/07/72; X1019
püsielanik
Keelenditüüp: sünonüüm
Allikaviide: PS-2015/05; X0000Esterm  © Eesti Keele Instituut