Kirje: 541
Kuupäev: 30.08.2019
Valdkonnaviide: AD7; CEP
Keelesuund: eesti - inglise
Keelesuund: inglise - eesti
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: activities undertaken by emergency services to protect populations, properties, infrastructure and the environment from the consequences of natural and technological disasters and other emergencies [NATOTerm]
civil protection
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: T1001; T1034; IATE; NATOTerm
Kontekst: ... the activities of the Community shall include ... measures in the spheres of energy, civil protection and tourism. [T1001]

et et
elanikukaitse
Allikaviide: SJKK; 90723
elanikkonnakaitse
Allikaviide: RIIGIKAITSE-2014; 90721
Kontekst: Riskiankeet on avalikkuse teadlikkuse suurendamiseks koostatav riskianalüüsi osa, kus esitatakse kokkuvõte olulisematest elanikke puudutavatest järeldustest, sealhulgas tuuakse esile rakendatavad elanikkonnakaitse ja riskikommunikatsiooni meetmed. [90721]
kodanikukaitse
Keelenditüüp: endine
Allikaviide: X0007; RIIGIKAITSE-2014; 8117
Märkus: Eestis hakati pärast taasiseseisvumist kasutama terminit kodanikukaitse, kuid sajandivahetuse järel toimunud õiguslike muudatustega tuli kasutusele elanikkonnakaitse. [RIIGIKAITSE-2014]

fr fr
Definitsioon: activités mises en œuvre par les services d'urgence dans le but de protéger les populations, les biens, les infrastructures et l'environnement contre les conséquences de catastrophes technologiques ou naturelles ou d'autres situations d'urgence [NATOTerm]
protection civile
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: NATOTermEsterm  © Eesti Keele Instituut