Kirje: 534
Kuupäev: 22.06.2020
Valdkonnaviide: JU19; JU43
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: a limitation, often imposed in a deed or lease respecting the use to which the property may be put [BLA]
restriction
Allikaviide: ConvHR
Kontekst: No restrictions shall be placed on the exercise of these rights other than such as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals or for the protection of the rights and freedoms of others. [ConvHR Art. 11]

et et
Definitsioon: objektiivsest õigusest tulenev piirang, mis mingis ulatuses vähendab õiguste või võimaluste teostamise või kasutamise täit võimalikku mahtu [8117]
kitsendus
Allikaviide: PS-2015/05; 8117
Kontekst: Igaühel on õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada. Kitsendused sätestab seadus. [PS-2015/05 § 32]Esterm  © Eesti Keele Instituut