Kirje: 50859
Kuupäev: 28.02.2022
Valdkonnaviide: MI9
Keelesuund: inglise - eesti
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: the waste solids or slurries that remain after the treatment of minerals by separation processes (e.g. crushing, grinding, size-sorting, flotation and other physico-chemical techniques) to remove the valuable minerals from the less valuable rock [32006L0021]
tailings
Allikaviide: 32006L0021; IATE; EnDic; T80722; TER
Kontekst: In accordance with the objectives of Community policy on the environment, it is necessary to lay down minimum requirements in order to prevent or reduce as far as possible any adverse effects on the environment or on human health which are brought about as a result of the management of waste from the extractive industries, such as tailings (i.e. the waste solids or slurries that remain after the treatment of minerals by a number of techniques), waste rock and overburden (i.e. the material that extractive operations move during the process of accessing an ore or mineral body, including during the pre-production development stage), and topsoil (i.e. the upper layer of the ground) provided that they constitute waste ... [32006L0021]

et et
Definitsioon: pärast maavara väärtuslikuma osa vähemväärtuslikust kivimist eraldamist (nt purustamist, peenestamist, suuruse järgi sorteerimist, flotatsiooni ja muude füüsikalis-keemiliste tehnoloogiate rakendamist) järele jäävad tahked või vedelad jäätmed [91645]
Definitsioon: maavaradest eraldatavad ülearused koostisosad [ENV; EnDic]
rikastamisjäätmed
Allikaviide: JäätS-2019/12/6; 91645; 10500; ENV
Kontekst: Hiivahoidla käesoleva seaduse tähenduses on looduslik või insenerirajatis, kus hoitakse peenestatud jäätmeid, harilikult rikastamisjäätmeid, samuti erinevat veehulka, mis tuleneb maavara rikastamisest ning tööprotsessis kasutatava vee selitamisest ja ringlussevõtust. [JäätS-2019/12/6 § 35^2-2^3]
maagirikastusjäätmed
Allikaviide: EnDic
rikastusjäätmed
Allikaviide: EnDicEsterm  © Eesti Keele Instituut