Kirje: 50832
Kuupäev: 20.02.2004
Valdkonnaviide: MEDH
Keelesuund: inglise - eesti
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: drug used to prevent and treat parasitic infections in livestock animals [FAOTERM]
anthelmintic
Allikaviide: TER-PLUS; BRITANNICA; FAOTERM; 31996L0023; 92044
Kontekst: As a consequence of their high efficacy and convenience of use, worm control worldwide has relied heavily on the use of anthelmintics. [92044]
anthelmintic drug
Allikaviide: FAOTERM

et et
Definitsioon: nugiusse hävitav, pärssiv või eemaldav ravim, mida kasutatakse loomade dehelmintiseerimiseks ravi otstarbel [EME]
anthelmintikum
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: MED2; EME; 80509; 92040; 92042
Kontekst: Käesoleval aastal sündinud tallesid tuleb dehelmintiseerida pärast võõrutamist ja sügisel anda anthelmintikume kõikidele karjamaal käinud loomadele lauta jätmise ajal. [92042]
antihelmintikum
Allikaviide: EKSPERT; MED2Esterm  © Eesti Keele Instituut