Kirje: 50788
Kuupäev: 22.12.2021
Valdkonnaviide: ME12
Keelesuund: inglise - eesti
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: determining the order of nucleotides (base sequences) in a DNA or RNA molecule, or determining the order of amino acids in a protein [MEDTERMS Sequencing]
sequencing
Allikaviide: MEDTERMS; GDT; IATE; TER-PLUS

et et
Definitsioon: koondnimetus meetoditest, millega määratakse nukleiinhapete nukleotiidne järjestus ja polüpeptiidide aminohappeline järjestus [GENS]
Märkus: sekveneerima - nukleiinhappe nukleotiidide või proteiini aminohapete järjestust määrama [MED2]
sekveneerimine
Allikaviide: GENS; IATE
järjendamine
Allikaviide: GENS; IATE

fi fi
Definitsioon: makromolekyylien sisältämien monomeerien järjestyksen määrittämistä, esimerkiksi proteiinin aminohappojärjestyksen, RNA:n tai DNA:n nukleotidien järjestyksen eli sekvenssin selvittämistä [92954]
sekvensointi
Allikaviide: 92954; IATE

fr fr
Definitsioon: détermination de l'ordre linéaire des composants d'une macromolécule [GDT]
Märkus: Le séquençage permet par exemple d'établir l'ordre des acides aminés d'une protéine ou encore la séquence nucléotidique d'un acide nucléique. [GDT]
séquençage
Allikaviide: GDT; TER-PLUSEsterm  © Eesti Keele Instituut