Kirje: 50420
Kuupäev: 09.07.2020
Valdkonnaviide: EN8
Keelesuund: inglise - eesti
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: any detrimental alteration of the marine environment caused by the intentional or accidental release of dangerous or toxic substances, such as industrial, commercial and urban waste water [GEMET]
marine pollution
Allikaviide: GEMET; 32019L0883; IATE; EnDic; T70018
Kontekst: Directive 2008/98/EC calls on Member States to halt the generation of marine litter as a contribution towards the United Nations Sustainable Development Goal to prevent and significantly reduce marine pollution of all kinds. [32019L0883]

et et
Definitsioon: inimtegevuse tagajärjel ainete, energia, radioaktiivse kiirguse, elektri- ja magnetvälja, müra, infra- ja ultraheli otsene või kaudne õhku või merekeskkonda juhtimine või sattumine sellisel määral, et sellel on või võib olla kahjulik mõju, näiteks oht inimese tervisele ja varale, kahju elustikule, merendustegevusele ja merendusteenuste kasutamisele, mereökosüsteemide või nendest otseselt sõltuvate vee- ja maismaaökosüsteemide kvaliteedile, sealhulgas elustiku mitmekesisuse vähenemine, hüvede vähenemine ja vee kvaliteedi halvenemine, mistõttu on häiritud merekeskkonna õiguspärane kestlik kasutamine [VeeS-2020/05/44 § 71-3]
merereostus
Allikaviide: VeeS-2020/05/44; 92002; IATE; EnDic; ENV
Kontekst: Politsei- ja Piirivalveamet juhib järgmiste hädaolukordade lahendamist ja nende kohta hädaolukorra lahendamise plaani koostamist: 1) põgenike massiline sisseränne; 2) äkkrünnak; 3) massiline korratus; 4) ulatuslik merepäästesündmus, sealhulgas merereostus. [92002 § 2-1]Esterm  © Eesti Keele Instituut