Kirje: 50385
Kuupäev: 09.04.2020
Valdkonnaviide: BZM2; MEG; ME; ME6; ME68V
Keelesuund: inglise - eesti
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: a flavivirus (species West Nile virus of the genus Flavivirus) that causes an illness marked by fever, headache, muscle ache, skin rash, and sometimes encephalitis or meningitis and that is spread especially from birds to humans by mosquitoes [M-W]
Definitsioon: a flavivirus originally isolated in eastern Africa, transmitted by mosquitoes, usually between birds, but sometimes causing epidemics of disease (typically fever or encephalitis) in humans and horses [Lexico]
Definitsioon: virus belonging to the family Flaviviridae, related to viruses that can cause yellow fever and dengue and more closely to viruses that can cause encephalitis (inflammation of the brain) [BRITANNICA West Nile virus]
Märkus: Most human infections are inapparent or mild, with illness that usually lasts only a few days. However, in a minority of infected persons, particularly in those over age 50, the virus multiplies in the lymphoid tissue and circulates in the bloodstream (possibly also multiplying in leukocytes, or white blood cells) before penetrating the central nervous system (CNS). [BRITANNICA West Nile virus]
West Nile virus
Allikaviide: TER-PLUS; M-W; COO; Lexico; TFDM; BRITANNICA
Kontekst: In humans, infection with West Nile virus causes a flulike illness known as West Nile fever. [BRITANNICA West Nile virus]
Märkus: after West Nile District of Uganda, where it was discovered [COO]
WNV
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: TFDM

et et
Definitsioon: flaviviiruste hulka kuuluv ... viirus, mis on antigeenselt koostiselt sarnane Jaapani entsefaliidi viirusega [NHAÜ]
Märkus: Viirus isoleeriti esmakordselt 1937. aastal Ugandas Lääne-Niiluse maakonnas haigestunud naise verest. ... Viirusel on kaks geneetilist varianti: viiruse esimene variant on levinud Aafrikas, Lähis-Idas, Euroopas ja Põhja-Ameerikas ning see põhjustab ulatuslikke puhanguid; viiruse teine variant on levinud peamiselt Aafrikas, kuid on juba imporditud ka Euroopasse - see on põhjustanud haigestumist Ungaris, Rumeenias ja Kreekas. [NHAÜ]
Lääne-Niiluse viirus
Allikaviide: 90718; NHAÜ; Vikipeedia; 91621
Kontekst: Vere loovutamist piiravad: ... 10) Lääne-Niiluse viirus (WNV) - vere loovutamine ei ole lubatud 28 päeva pärast lahkumist piirkonnast, kus esineb jätkuvalt Lääne-Niiluse viiruse edasikandumist inimestele, välja arvatud juhul, kui nukleiinhappe metoodikal (NAT) tehtud individuaalse uuringu tulemus on negatiivne. [90718 § 7-1-10]
Kontekst: Lääne-Niiluse viirus ringleb lindude ja sääskede vahel; inimene ja hobune satuvad sellesse ringi juhuslikult. [NHAÜ]
Märkus: Terminit soovitavad Eesti Keele Instituudi keelekorraldajad. [06.04.2020]
WNV
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: 90718Esterm  © Eesti Keele Instituut