Kirje: 49985
Kuupäev: 02.06.2021
Valdkonnaviide: TE7; TRD
Keelesuund: inglise - eesti
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: packaging made of two or more layers of different materials which cannot be separated by hand and form a single integral unit, consisting of an inner receptacle and an outer enclosure, that it is filled, stored, transported and emptied as such [32018L0852]
composite packaging
Allikaviide: 32018L0852;32005D0270; OLSS; TER-PLUS
composite
Allikaviide: 31997D0138

et et
Definitsioon: pakend, milles sisepakend ja välispakend on omavahel liidetud ühtseks (lahutamatuks) tervikuks [OLSS]
Definitsioon: pakend, mis on valmistatud kahest või enamast eri materjalikihist, mida ei saa käsitsi üksteisest eraldada ning mis moodustavad ühe sisemisest mahutist ja välisümbrisest koosneva lahutamatu terviku, mida täidetakse, ladustatakse, transporditakse ja tühjendatakse [PakS-2021/05/02 § 3-3^1]
komposiitpakend
Allikaviide: PakS-2021/05/02; EKSPERT; OLSS; 91626; 89724 lisa; 32018L0852; IATE
Kontekst: Pakendid (sealhulgas lahus kogutud olmepakendijäätmed) (15 01 01) Paber- ja kartongpakendid (15 01 02) Plastpakendid (15 01 03) Puitpakendid (15 01 04) Metallpakendid (15 01 05) Komposiitpakendid (15 01 06) Segapakendid (15 01 07) Klaaspakendid (15 01 09) Tekstiilpakendid [91626]
liitpakend
Allikaviide: OLSSEsterm  © Eesti Keele Instituut