Kirje: 49369
Kuupäev: 08.04.2020
Valdkonnaviide: ME8; ME62
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: an outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals at the same time [M-W]
Definitsioon: an occurrence of disease that is temporarily of high prevalence [BRITANNICA Epidemic]
epidemic
Allikaviide: MED; MED2; ETLS; IATE; M-W; COO; Lexico; TFDM; BRITANNICA
Kontekst: An epidemic occurring over a wide geographical area (e.g., worldwide) is called a pandemic. [BRITANNICA Epidemic]

et et
Definitsioon: inimeste hulgaline haigestumine mingisse ägedasse nakkushaigusse teatud piirkonnas [VSL-2012]
Definitsioon: nakkushaiguse puhang, mis nõuab nakkustõrje meetmete laiaulatuslikku rakendamist [NETS-2019/03/101 § 2-7]
Definitsioon: mingi nakkushaiguse laiaulatuslik puhang [EE-online]
Märkus: Sageli loetakse normaalsest suuremaks esinemissageduseks seda, kui esinemus on keskmisest esinemusest üle kahe standardhälbe võrra suurem. [ETLS]
epideemia
Allikaviide: X70031; NETS-2019/03/101; MED2; ETLS; ÕS-2018; EKSS; VSL-2012; EKIÜS-2020; EE-online; IATE
Kontekst: Valdkonna eest vastutaval ministril on õigus epideemia korral ohustatud isikute immuniseerimiseks kehtestada asjakohased tegevusjuhendid. [NETS-2019/03/101 § 9-2]
taud
Allikaviide: ÕS-2018; EKSS; EE-online
Märkus: nii epideemiapuhangu kui ka haiguse üksikjuhu kohta [ÕS-2018]

fr fr
épidémie
Allikaviide: IATE

la la
epidemia
Allikaviide: MED2Esterm  © Eesti Keele Instituut