Kirje: 48700
Kuupäev: 23.04.2021
Valdkonnaviide: FI8
Märkus: Vt ka kirjeid "mälestusmünt - commemorative coin" ja "käibemünt - circulation coin". [1.12.2020]
Keelesuund: inglise - eesti
Mõistetüüp: termin

en en
collector coin
Allikaviide: 32012R0651; 92323; EPVS; IATE
Definitsioon: ... ‘collector coins’ means euro coins intended for collection that are not issued with a view to their entry into circulation. [32012R0651]
Kontekst: Collector coins are produced and distributed to serve as an investment for collectors or for presentation as gifts. Although they have legal tender status in the country of issue, they are not normally intended for use as a means of payment. For that matter, their purchase price often exceeds their face value. [92323]

et et
Definitsioon: väärismetallist vermitud münt, mis on pühendatud mõnele tähtsale isikule või sündmusele [EPVS]
Märkus: Meenemündid ei ole mõeldud ringlusse laskmiseks ja kehtivad seadusliku maksevahendina üksnes mündi emiteerinud riigis. Selliste müntide müügihind on enamasti nimiväärtusest kõrgem. [EPVS]
meenemünt
Allikaviide: EKSPERT; EPS-2020/04/3; EPVS
Kontekst: Eesti Panga Nõukogu ainupädevusse kuulub: ... 9) otsuste tegemine uute euro müntide rahvusliku külje kujunduse ning meenemüntide nimiväärtuse ja kujunduse kohta Euroopa Liidu õigusaktidega sätestatud korras; ... [EPS-2020/04/3 § 9-2-9]Esterm  © Eesti Keele Instituut