Kirje: 48625
Kuupäev: 04.03.2021
Valdkonnaviide: LA
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: natural language used by a community of subject specialists in a particular field of knowledge [TER-PLUS]
Definitsioon: formalised and codified variety of language, used for special purposes with the function of communicating information of a specialist nature at any level in the most economic, precise and unambiguous terms possible [IATE]
Definitsioon: language used in a subject field and characterized by the use of specific linguistic means of expression [EVS-ISO 1087-1:2002]
special language
Allikaviide: TER-PLUS; TEPA; EVS-ISO 1087-1:2002; KTS-2003; TERM-ÕP
language for special purposes
Allikaviide: TER-PLUS; IATE; TEPA; TFD; EVS-ISO 1087-1:2002; TERM-ÕP
language for specific purposes
Allikaviide: TER-PLUS; TEPA; TFD; KTS-2003; HAR
LSP
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: TER-PLUS; IATE; TEPA; TFD; EVS-ISO 1087-1:2002; KTS-2003; HAR
specialized language
Allikaviide: TER-PLUS; 88332
special purpose language
Allikaviide: 88332
Kontekst: Special purpose language (SPL or specialized language) means the language used by expert communities with a greater or smaller share of terminology and domain-specific linguistic conventions. [88332]
special-purpose language
Allikaviide: TER-PLUS
SPL
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: 88332
Kontekst: SPL deviates to varying extents from general-purpose language (GPL or everyday language), which means the language used largely for everyday purposes by any language community. ... GPLs are the languages of individual language communities, whereas SPLs are the specialized languages used by domain expert communities within a language community. [88332]

et et
Definitsioon: kirjakeele allkeel teaduse, kunsti, tehnika jm alade tarbeks [HAR]
Definitsioon: mingil erialal kasutatav keel, millele on omane spetsiifiliste keeleliste väljendusvahendite kasutamine [EVS-ISO 1087-1:2002]
Definitsioon: erialasel suhtlemisel kasutatav keel, kirjakeele osa, mida kasutatakse teaduses, kunstis ja muudel aladel [EKIÜS-2020]
Märkus: nt meditsiinikeel, õiguskeel [TERM-ÕP]
oskuskeel
Allikaviide: ÕS-2013; EKSS; EVS-ISO 1087-1:2002; KTS-2003; HAR; TERM-ÕP
Kontekst: Oskuskeel on kirjakeele allkeel ja seetõttu on oskuskeelekorraldus keelekorralduse osa, millel on sama eesmärk mis kogu keelekorraldusel, kuid omad allkeele eripärast johtuvad jooned. [TERM-ÕP]
erialakeel
Allikaviide: KrMS-2016/12; KTS-2003; HAR
Kontekst: Tõlk on erialakeelt oskav või tumma või kurti vahendav isik. ... [KrMS-2016/12 § 161-2]

de de
Fachsprache
Allikaviide: TERM-ÕP; HAR

ru ru
языки для специальных целей
Allikaviide: TERM-ÕP; HAR
язык науки и техники
Allikaviide: TERM-ÕP; HAR

fi fi
erikoiskieli
Allikaviide: HAREsterm  © Eesti Keele Instituut