Kirje: 46905
Kuupäev: 08.04.2020
Valdkonnaviide: EN7; ENA
Keelesuund: inglise - eesti
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: any liquid percolating through the deposited waste and emitted from or contained within a landfill [31999L0031]
leachate
Allikaviide: IATE; 31999L0031; T61017
Kontekst: The total leachability and pollutant content of the waste and the ecotoxicity of the leachate must be insignificant, and in particular not endanger the quality of surface water and/or groundwater; [31999L0031]

et et
Definitsioon: igasugune ladestatud jäätmetest läbi nõrguv vedelik, mis jääb prügilasse või voolab prügilast välja [91638]
nõrgvesi
Allikaviide: JäätS-2019/12/6; 91638; TSR
Kontekst: Püsijäätmete leostuvus veekeskkonnas, ohtlike ainete sisaldus ning nõrgvee ökotoksilisus ei põhjusta täiendavat keskkonnakoormust, seda eriti põhja- ja pinnavee kvaliteedinõudeid silmas pidades. [JäätS-2019/12/6 § 4]Esterm  © Eesti Keele Instituut