Kirje: 469
Kuupäev: 22.06.2020
Valdkonnaviide: JU6
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
grant commutation
Allikaviide: 91857
Kontekst: The former president has denied granting any pardons or commutations for any reason other than the merits. [91857]
Märkus: commutation - the change of a punishment to one which is less severe; as from execution to life imprisonment [BLA]

et et
karistust kergendama
Allikaviide: PS-2015/05
Kontekst: Vabariigi President: ... 19) vabastab süüdimõistetuid nende palvel armuandmise korras karistuse kandmisest või kergendab karistust; 20) algatab õiguskantsleri kriminaalvastutusele võtmise vastavalt põhiseaduse §-le 145. [PS-2015/05 § 78]
karistust asendama
Allikaviide: X30010K7Esterm  © Eesti Keele Instituut