Kirje: 4582
Kuupäev: 26.10.2020
Valdkonnaviide: MEZ; MEE1
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: a physician specializing in pediatrics [TFDM]
Definitsioon: a medical practitioner specializing in children and their diseases [Lexico]
pediatrician
Allikaviide: TER-PLUS; IATE; M-W; COO; Lexico; TFDM; BRITANNICA; MED2
Kontekst: As childhood diseases came under control through the combined efforts of pediatricians, immunologists, and public-health workers, the focus of pediatrics began to change, and early in the 20th century the first well-child clinics were established to monitor and study the normal growth and development of children. [BRITANNICA Pediatrics]
Märkus: US spelling [COO]
paediatrician
Allikaviide: TER-PLUS; IATE; OED; M-W; COO; Lexico; MED2
Märkus: chiefly British [M-W]
pediatrist
Allikaviide: TER-PLUS; M-W; Lexico; TFDM; MED2
Märkus: less commonly [M-W]
paediatrist
Allikaviide: M-W; Lexico; TFDM
Märkus: chiefly British [M-W]
Märkus: rare [Lexico] uncommonly used term [TFDM]

et et
Definitsioon: pediaatria eriarst [MED2]
Definitsioon: lapsi raviv ning nende tervislikku seisundit jälgiv arst [EKIÜS-2020]
lastearst
Allikaviide: X1054; TTKS-2020/05/12; MED2; ÕS-2018; EKSS; EKIÜS-2020
Kontekst: Kuni 2005. aasta 1. jaanuarini võivad nimistu alusel perearstina tegutseda üldarst ja lastearst, kui nad on saanud perearstina tegutsemise õiguse enne käesoleva seaduse jõustumist ja kui nad õpivad perearsti residentuuris või perearstiks spetsialiseerumise kursustel. [TTKS-2020/05/12 § 65-1]
pediaater
Allikaviide: 92228; MED2; ÕS-2018; EKSS; VSL-2012; EKIÜS-2020
Kontekst: Koodiga 3042 tähistatud tervishoiuteenuse ekspertkomisjoni kuuluvad vähemalt neli arsti, kellest vähemalt kaks on onkoloogid (onkoteraapia ja kiiritusonkoloogia spetsialist) või vastavat lisapädevust omavad pediaatrid ja üks vastava paikme pädevusega kirurg. [92228 § 9-21]

la la
paediatricus
Allikaviide: MED2

fr fr
pédiatre
Allikaviide: TER-PLUS; IATE

de de
Kinderarzt
Allikaviide: IATEEsterm  © Eesti Keele Instituut