Kirje: 42100
Kuupäev: 30.08.2019
Valdkonnaviide: AS1; JUC6
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
retroactive insurance cover
Keelenditüüp: eelistermin
retroactive cover
Keelenditüüp: variant
Allikaviide: PEICL
Kontekst: If, in the case of cover granted for a period before the contract was concluded (retroactive cover), the insurer knows at the time of the conclusion of the contract that no insured risk has occurred, the policyholder shall owe premiums only for the period after the time of conclusion. [PEICL]

et et
tagasiulatuv kindlustuskaitse
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: KindlÕ; VÕS-2019/02/8; VÕS-II-KOM; X30085
Kontekst: Tagasiulatuv kindlustuskaitse (1) Lepinguga võib ette näha, et kindlustuskaitse algab tagasiulatuvalt enne lepingu sõlmimist. [VÕS-2019/02/8 § 438-1]
Kontekst: Kindlustusandja ei või nõuda tagasiulatuva kindlustuskaitse eest kindlustusmakse tasumist, kui ta teadis või pidi lepingu sõlmimise ajal teadma, et kindlusjuhtum ei ole toimunud. [VÕS-2019/02/8 § 438-2]
Kontekst: Kindlustusandjal ei ole tagasiulatuva kindlustuskaitse andmisel täitmise kohustust, kui kindlustusvõtja teadis või pidi lepingu sõlmimise ajal teadma, et kindlusjuhtum on juba toimunud. Sellisel juhul võib kindlustusandja nõuda kindlustusmaksete tasumist selle kindlustusperioodi lõpuni, mil kindlustusandja sai teada kindlustusjuhtumi toimumisest, välja arvatud juhul, kui ta teadis kindlustusjuhtumi toimumisest juba lepingu sõlmimisel või pidi seda teadma. [VÕS-2019/02/8 § 438-3]
Kontekst: Tagasiulatuva kindlustuskaitse korral peab kindlustusandja täitma oma täitmise kohustuse ka juhul, kui kindlustusjuhtum on toimunud enne kindlustuslepingu sõlmimist. Täpsemalt öeldes võib kindlustusvõtja end kindlustada riskide vastu, mis võivad olla juba realiseerunud, kuid millest ta midagi ei tea. [VÕS-II-KOM]Esterm  © Eesti Keele Instituut