Kirje: 35369
Kuupäev: 26.02.2001
Valdkonnaviide: MEM; ME; BZK
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
coding
Keelenditüüp: eelistermin

et et
kodeerimine
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: [X50010 2-11]
Definitsioon: koeproovi, DNA kirjelduse, terviseseisundi kirjelduse ja sugupuu juures isiku tuvastamist võimaldavate andmete asendamine kordumatu tunnuskoodiga [X50010 § 2-11]Esterm  © Eesti Keele Instituut