Kirje: 32479
Kuupäev: 10.06.2021
Päritolu: LENNUNDUSTERMINID; ESTERM
Valdkonnaviide: TR8; TR7
Alamvaldkond: Otsing ja päästmine
Märkus: Vt ka kirjeid "air search and rescue unit - lennupäästeüksus" ja "search and rescue services unit - otsingu- ja päästeüksus". [10.06.2021]
Keelesuund: inglise - eesti
Mõistetüüp: termin
Staatus: LTK kinnitatud

en en
Definitsioon: a unit composed of trained personnel and provided with equipment suitable for the expeditious conduct of search and rescue operations [ICAO-9731/II/8; UNTERM]
Definitsioon: a mobile resource composed of trained personnel and provided with equipment suitable for the expeditious conduct of search and rescue operations [ICAO-AN12/8/18]
search and rescue unit
Allikaviide: ICAO-9731/II/8; ICAO-AN12/8/18; ICAO-9713; UNTERM; ODDM; T40957
Kontekst: Search and rescue units shall be provided with equipment for locating promptly, and for providing adequate assistance at, the scene of an accident. [ICAO-AN12/8/18]
Kontekst: Search and rescue units (SRUs) involved are typically fixed-wing aircraft and helicopters, surface vessels, and specialized units (e.g. urban search and rescue teams, rescue dog specialists, or teams specially trained for glacier walking or mountain rescue) using tracked vehicles, snowmobiles, or other specialized means of transportation. [ODDM]
SAR unit
Allikaviide: SKY; UNTERM
Kontekst: SAR operations are conducted by SAR units. They are elements of public or private services designated by the states and are composed of trained personnel and provided with appropriate equipment (including appropriate communication eqiupment). They may be complemented by other units that do not qualify as SAR units but are nevertheless able to participate in such operations. [SKY]
rescue unit
Keelenditüüp: endine
Allikaviide: ICAO-9713; ICAO-4444
Definitsioon: a unit composed of trained personnel and provided with equipment suitable for the expeditious conduct of search and rescue [ICAO-9713; ICAO-4444]
Märkus: Official term and definition deleted from AN 12 by Amdt 17 (2004). [ICAO-9713]
SRU
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: ICAO-9731/II/8; UNTERM; ODDM

et et
Definitsioon: vastava ettevalmistuse saanud isikutest moodustatud erivarustusega üksus SAR-i läbiviimiseks merel või piiriveekogul [SAR-plaan]
merepäästeüksus
Allikaviide: SAR-plaan; SRU-juhis; LTK
Märkus: Eesti kontekstis. [LTK 2.06.2021]
Märkus: SRU viitab enamasti merepäästele, kuigi võib teatud kontekstis tähendada ka mõlemat (mere- ja lennupäästet), st kasutatakse ka üldnimetusena. [LTK 2.06.2021]
SRU
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: SAR-plann
Kontekst: SRU ülesanded on järgmised: •teha sündmuskohal SAR-i, •transportida vajaduse korral sündmuskohale merepäästevarustust ja muid vahendeid, •anda kannatanu(te)le esmaabi ja vajaduse korral osutada muud abi, •toimetada kannatanud ohutusse kohta, •täita SMC-lt saadud korraldusi ja •tagada SRU enda ohutus. [SAR-plaan]

fr fr
équipe de recherche et de sauvetage
Allikaviide: ICAO-9713Esterm  © Eesti Keele Instituut