Kirje: 31543
Kuupäev: 22.04.2020
Valdkonnaviide: MEK
Keelesuund: inglise - eesti
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: an illuminated usually fiber-optic flexible or rigid tubular instrument for visualizing the interior of a hollow organ or part (such as the bladder or esophagus) for diagnostic or therapeutic purposes that typically has one or more channels to enable passage of instruments (such as forceps or scissors) [M-W]
Definitsioon: a long slender medical instrument used for examining the interior of hollow organs including the lung, stomach, bladder, and bowel [COO]
Märkus: Specially designed endoscopes are used for such examinations as bronchoscopy, cystoscopy, gastroscopy, and proctoscopy. [TFDM]
endoscope
Allikaviide: TER-PLUS; IATE; 21999A0204(01); M-W; COO; Lexico; TFDM; BRITANNICA; MED2
Kontekst: Gastroenterology/urology panel. Endoscope (including angioscopes, laparoscopes, ophthalmic endoscopes). Endoscope and accessories. Endoscopic electrosurgical unit and accessories. [21999A0204(01)]
Kontekst: Fibre-optic endoscopes are pliable, highly maneuverable instruments that allow access to channels in the body that older, semirigid instruments cannot access at all or can access only at great discomfort to the patient. [BRITANNICA Endoscopy]

et et
Definitsioon: kehaõõnte uurimiseks kasutatav, harilikult klaaskiudoptikal põhinev vaatlusriist [MED]
endoskoop
Allikaviide: EKSPERT; MED; MED2; 91657; 91121; ÕS-2018; VSL-2012; EKIÜS-2020
Kontekst: Biopsia materjali võtmine endoskoobiga [91657]
Kontekst: Endoskoopiaüksus, mis planeeritakse rohkem kui ühe eriala uuringute tegemiseks, koosneb vähemalt kahest endoskoopia protseduuriruumist, tualettruumist protseduuriruumi juures, endoskoopide kasutusjärgse puhastamise, pesemise ja hoidmise ruumist ning patsiendi protseduurieelse ettevalmistamise ruumist ja protseduurijärgsest puhkeruumist. [91121 § 39]

fr fr
endoscope
Allikaviide: TER-PLUS; IATEEsterm  © Eesti Keele Instituut