Kirje: 29646
Kuupäev: 22.08.2019
Valdkonnaviide: AS1
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: [reinsurance under which] the insurer and the reinsurer share the risks and premiums prorata [TER-PLUS]
Definitsioon: form of reinsurance arrangement in which the premiums earned and the claims incurred of the cedent are shared proportionally by the cedent and the reinsurer [SWISS-RE-GLOS]
proportional reinsurance
Allikaviide: 32015R0035; SWISS-RE-GLOS; IATE; TER; TER-PLUS

et et
proportsionaalne edasikindlustus
Allikaviide: KindlÕ; SFCR-COMPENSA-2016; IATE; X30072
Kontekst: Proportsionaalse edasikindlustuse korral kindlustab kindlustusandja edasi teatud osa riskist, samas proportsioonis toimub ka kindlustusmaksete jagamine ja kahju hüvitamine. Proportsionaalne edasikindlustus jaguneb omakorda kvootosalusega lepinguks ja fikseeritud omavastutusega lepinguks. [KindlÕ]Esterm  © Eesti Keele Instituut