Kirje: 288
Kuupäev: 22.06.2020
Valdkonnaviide: EC; TV
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: tõlkeprobleem

en en
engage in enterprise
Allikaviide: 91842
Kontekst: Digital technology and ICT can play an enabling and enhancing role in this space, alongside non-technological solutions, tools and infrastructure can also help older adults to engage in enterprise across generations. [91842]

et et
ettevõtlusega tegelema
Allikaviide: ATS-1995/01
Kontekst: Riigiametnik võib tegelda ettevõtlusega ainult teda ametisse nimetanud isiku või ametiasutuse loal, kui ettevõtlus ei takista teenistuskohustuste täitmist ega kahjusta teenistuskoha mainet. [ATS-1995/01 § 72-1]
osalema ettevõtluses
Allikaviide: ÕKS-2018/07/16Esterm  © Eesti Keele Instituut