Kirje: 23042
Kuupäev: 24.09.2019
Valdkonnaviide: AS1
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: a situation resulting from a failure to carry enough coverage on the value of a property, especially when there are coinsurance implications [IRMI-GLOSSARY]
underinsurance
Allikaviide: TER-PLUS; PEICL; IRMI-GLOSSARY
under-insurance
Allikaviide: KPjP; TER-PLUS

et et
Definitsioon: olukord, kus kindlustatud eseme kindlustussumma on väiksem kui selle kindlustusväärtus [KÜ-2018-SALVA]
Definitsioon: olukord, kus kindlustussumma on väiksem (ei pea olema oluliselt väiksem) kui kindlustusväärtus kindlustusjuhtumi toimumise ajal [VÕS-II-KOM]
alakindlustus
Allikaviide: VÕS-2019/02/8; VÕS-II-KOM; KindlÕ; KÜ-2018-SALVA; KPjP
Kontekst: Kui kindlustussumma on väiksem kui kindlustusväärtus kindlustusjuhtumi toimumise ajal (alakindlustus), vastutab kindlustusandja kahju eest võrdeliselt kindlustussumma suhtega kindlustusväärtusesse kindlustusjuhtumi toimumise ajal. [VÕS-2019/02/8 § 482]Esterm  © Eesti Keele Instituut