Kirje: 23040
Kuupäev: 24.09.2019
Valdkonnaviide: AS1
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: insurance in an amount that is in excess of the insured object's fair or reasonable value [IRMI-GLOSSARY]
overinsurance
Allikaviide: PEICL; IRMI-GLOSSARY; TER-PLUS; BLA9
over-insurance
Allikaviide: TER-PLUS; IATE; KPjP

et et
Definitsioon: olukord, kus kindlustussumma või kokkulepitud kindlustushüvitise ülempiir ületab kindlustatud eseme kindlustusväärtuse [KÜ-2018-SALVA]
Definitsioon: olukord, kus kindlustussumma ületab oluliselt kindlustusväärtust [VÕS-II-KOM]
Märkus: Ülekindlustuse korral ei hüvita kindlustusandja rohkem, kui on tegelik kahjusumma. [KÜ-2018-SALVA]
ülekindlustus
Allikaviide: VÕS-2019/02/8; VÕS-II-KOM; KindlÕ; KindlLÜT-ERGO-2019; KÜ-2018-SALVA; KPjP
Kontekst: Kui ilmneb, et kindlustussumma ületab oluliselt kindlustusväärtust (ülekindlustus), võib nii kindlustusandja kui kindlustusvõtja ülekindlustuse kõrvaldamiseks vähendada kindlustussummat koos kindlustusmakse vastava vähendamisega. [VÕS-2019/02/8 § 481]Esterm  © Eesti Keele Instituut