Kirje: 23037
Kuupäev: 31.10.2019
Valdkonnaviide: AS1; JUC6
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: the worth of the subject of an insurance contract, usually expressed as a monetary amount [BLA9]
insurable value
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: BLA9; 2964; IATE
insured value
Keelenditüüp: sünonüüm
Allikaviide: PEICL; TER-PLUS

et et
Definitsioon: kindlustushuvi väärtus kindlustusjuhtumi toimumise ajal [VÕS-2019/02/8 § 479-1]
kindlustusväärtus
Allikaviide: VÕS-2019/02/8; VÕS-II-KOM; 89968; X30085; 2964
Kontekst: Kui ilmneb, et kindlustussumma ületab oluliselt kindlustusväärtust (ülekindlustus), võib nii kindlustusandja kui kindlustusvõtja ülekindlustuse kõrvaldamiseks vähendada kindlustussummat koos kindlustusmakse vastava vähendamisega. [VÕS-2019/02/8 § 481]
Kontekst: Kui kindlustussumma on väiksem kui kindlustusväärtus kindlustusjuhtumi toimumise ajal (alakindlustus), vastutab kindlustusandja kahju eest võrdeliselt kindlustussumma suhtega kindlustusväärtusesse kindlustusjuhtumi toimumise ajal. [VÕS-2019/02/8 § 482]
Kontekst: Ehitise kindlustamisel võivad pooled kokku leppida, et ehitise kindlustusväärtuseks on ehitise taastamise maksumus. [VÕS-II-KOM]
Kontekst: Asendamatu asja kindlustusväärtuse määramisel selle soetamisväärtusest või turuväärtusest lähtuda loomulikult ei saa: sel juhul tuleks lähtuda kindlustusväärtuse üldisest määratlusest või kindlustusväärtus eelnevalt eraldi kokku leppida. [VÕS-II-KOM]



Esterm  © Eesti Keele Instituut