Kirje: 2298
Kuupäev: 29.01.2021
Valdkonnaviide: TE7; CO7
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
single use packaging
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: 32018L0852
Kontekst: Where single use packaging is indispensable to guarantee food hygiene and the health and safety of consumers, Member States should take measures to ensure recycling of such packaging. [32018L0852]
one-way packaging
Keelenditüüp: endine

et et
ühekorrapakend
Allikaviide: PakS-2020/06/76; 91827; X0037
Kontekst: Sõltuvalt pakendi kasutuskordadest on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud pakendi liikide alaliigid järgmised: 1) korduskasutuspakend - mõeldud ja kavandatud läbima oma olelusringi jooksul korduskasutussüsteemis vähemalt mitu käiku või ringi, sõltuvalt pakendi kasutusotstarbest, -võimalusest ja -kõlblikkusest; 2) ühekorrapakend - mõeldud üksnes ühekordseks kasutamiseks. [PakS-2020/06/76 § 3-2]
Kontekst: Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks selle kauba olelusringi vältel: toormest kuni valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte jõudmiseni. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid ühekorrapakendeid. [PakS-2020/06/76 § 2-1]Esterm  © Eesti Keele Instituut