Kirje: 2283
Kuupäev: 29.01.2021
Valdkonnaviide: CO7; TE7; EN
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: packaging which has been conceived, designed and placed on the market to accomplish within its lifecycle multiple trips or rotations by being refilled or reused for the same purpose for which it was conceived [32018L0852]
reusable packaging
Allikaviide: 32018L0852; EKSPERT
Kontekst: It is important therefore that Member States take appropriate measures to encourage the increase in the share of reusable packaging placed on the market and the reuse of packaging. Such measures can include the use of deposit-return schemes and other incentives, such as setting quantitative targets, taking reuse into account for the attainment of recycling targets, and differentiated financial contributions for reusable packaging under extended producer responsibility schemes for packaging. [32018L0852]

et et
Definitsioon: mõeldud ja kavandatud läbima oma olelusringi jooksul korduskasutussüsteemis vähemalt mitu käiku või ringi, sõltuvalt pakendi kasutusotstarbest, -võimalusest ja -kõlblikkusest [PakS-2020/06/76 § 3-2-1]
korduskasutuspakend
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: PakS-2020/06/76; 32018L0852; X80048
Kontekst: Tagatisraha kehtestatakse õlle, vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogi, siidri, perry ja karastusjoogi korduskasutuspakendile, milleks on: 1) klaaspakend; 2) plastpakend. [PakS-2020/06/76 § 21-2]
Kontekst: Pakendi korduskasutus on mis tahes toiming, mille käigus korduskasutuspakend täidetakse uuesti või kasutatakse pakendit algselt mõeldud otstarbeks, tehes seda turul leiduvate ning pakendi uuesti täitmist võimaldavate abitoodete abil või selliste abitoodete abita. [PakS-2020/06/76 § 6]
ringluspakend
Keelenditüüp: väldi
Allikaviide: X2031Esterm  © Eesti Keele Instituut