Kirje: 2283
Kuupäev: 02.06.2021
Valdkonnaviide: CO7; TE7; EN
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: packaging which has been conceived, designed and placed on the market to accomplish within its lifecycle multiple trips or rotations by being refilled or reused for the same purpose for which it was conceived [32018L0852]
reusable packaging
Allikaviide: 32018L0852; EKSPERT
Kontekst: It is important therefore that Member States take appropriate measures to encourage the increase in the share of reusable packaging placed on the market and the reuse of packaging. Such measures can include the use of deposit-return schemes and other incentives, such as setting quantitative targets, taking reuse into account for the attainment of recycling targets, and differentiated financial contributions for reusable packaging under extended producer responsibility schemes for packaging. [32018L0852]

et et
Definitsioon: olelusringi jooksul mitme veo- või kasutuskorra jaoks kavandatud, valmistatud ja turule lastud pakend, mida täidetakse või kasutatakse uuesti samal eesmärgil, milleks ta valmistati [PakS-2021/05/02 § 3-2-1]
Märkus: Korduskasutuspakendi hulka võib arvata nt klaasist korduskasutuspudelid, kordus­kasutuses olevad kaubaalused, metallvaadid jms. [92599]
korduskasutuspakend
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: PakS-2021/05/02; PakS-2020/06/76; 32018L0852; 92599; X80048
Kontekst: Tagatisraha kehtestatakse õlle, vähese etanoolisisaldusega alkohoolse joogi, siidri, perry ja karastusjoogi korduskasutuspakendile, milleks on: 1) klaaspakend; 2) plastpakend. [PakS-2021/05/02 § 21-2]
Kontekst: Tagatisraha võib rakendada lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatule ka kange ja lahja alkohoolse joogi ning siirupi ühekorra- ja korduskasutuspakendile. [PakS-2021/05/02 § 21-3^1]
ringluspakend
Keelenditüüp: endine
Allikaviide: X2031Esterm  © Eesti Keele Instituut