Kirje: 22444
Kuupäev: 06.04.2020
Valdkonnaviide: AD7; ME9; TV7
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
collective means of protection
Allikaviide: 31989L0656; TER-PLUS
Kontekst: These rules shall indicate in particular the circumstances or the risk situations in which, without prejudice to the priority to be given to collective means of protection, the use of personal protective equipment is necessary. [31989L0656]
means of collective protection
Allikaviide: 31989L0656
Kontekst: Personal protective equipment shall be used when the risks cannot be avoided or sufficiently limited by technical means of collective protection or by measures, methods or procedures of work organization. [31989L0656]
collective technical protective equipment
Keelenditüüp: endine

et et
ühiskaitsevahendid
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: TTOS-2019/03/177; X30078; 91583
Kontekst: Kui õnnetuse või haigestumise ohtu ei ole võimalik vältida või kui töökeskkonna ohuteguri parameetrit ei ole võimalik viia vastavusse kehtestatud piirnormiga tehnilisi ühiskaitsevahendeid või töökorralduslikke abinõusid kasutades, annab tööandja töötajale isikukaitsevahendid. [TTOS-2019/03/177 § 3-5]
Kontekst: Terviseriskide vältimisel või vähendamisel tuleb alati eelistada ühiskaitsemeetmeid ja -vahendeid isikukaitsevahenditele. Ehk kui töökeskkonda on võimalik muuta ohutumaks kõigi jaoks korraga, siis tuleb seda eelistada töötajapõhisele lähenemisele. [91583]Esterm  © Eesti Keele Instituut