Kirje: 22312
Kuupäev: 28.10.2020
Valdkonnaviide: ENJ; EN7; EN8
Märkus: NB! Ohtlike (radioaktiivsete) jäätmete puhul kasutatakse jäätmekäitluse jaoks eraldi terminit 'waste conditioning', vt vastavat kirjet. [30.04.1999]
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
waste handling
Keelenditüüp: eelistermin
Märkus: Tegelikult on ingl.k. 'waste handling' harva kasutatav ja paljudel juhtudel (kui tegu pole jur. nüanssidega) võib selle asemel kasutada 'waste management', kuid mitte 'waste treatment' (jäätmetöötlus). [05.04.2002]

et et
Definitsioon: jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine, sealhulgas vahendaja või edasimüüja tegevus [JäätS-2019/12/6 § 13]
jäätmekäitlus
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: JäätS-2019/12/6; X40038
Kontekst: Jäätmehooldus on jäätmekäitlus, järelevalve jäätmekäitluse üle ja jäätmekäitluskohtade järelhooldus. [JäätS-2019/12/6 § 11-1]
Märkus: Ettevaatust! Eesti õigusaktides kasutatakse terminit 'jäätmekäitlus' sageli erinevates tähendustes, sellest tulenevalt võib vasteks olla kas 'management', 'handling' või 'treatment of waste'. [15.11.1999]
jäätmemajandus
Keelenditüüp: väldi
Märkus: On kasutatud teisestes Eesti õigusaktides tihti ekslikult jäätmekäitluse tähenduses. [EKSPERT] 15.11.1999Esterm  © Eesti Keele Instituut