Kirje: 21212
Kuupäev: 03.03.2021
Valdkonnaviide: TR4
Märkus: Raudtee-ettevõtjad jagunevad raudteeveoettevõtjateks ja raudteeinfrastruktuuriettevõtjateks. Vt ka kirjeid "raudteeveoettevõtja - railway undertaking" ja "raudteeinfrastruktuuriettevõtja - railway infrastructure manager". [3.03.2021]
Keelesuund: eesti - inglise
Keelesuund: inglise - eesti
Mõistetüüp: tõlkeprobleem

en en
infrastructure manager / railway undertaking
Märkus: Kasutatud RS-2011/12 ja RdtS-2020/12/27 tõlkes. [3.03.2021]
IM/RU
Keelenditüüp: lühend
Märkus: Kasutatud RS-2011/12 ja RdtS-2020/12/27 tõlkes. [3.03.2021]
railway undertaking
Keelenditüüp: väldi
Allikaviide: X30043
Märkus: Kasutatud X30043 tõlkes inglise keelde. Tähistab teist mõistet. Vt kirje "railway undertaking - raudteeveoettevõtja". [3.03.2021]

et et
Definitsioon: füüsilisest isikust ettevõtja või äriühing, kelle tegevuseks on raudteevedu või kes täidab raudteeinfrastruktuuriettevõtja ülesandeid [RdtS-2020/12/27 § 2-13]
raudtee-ettevõtja
Allikaviide: RS-2011/12; RdtS-2020/12/27Esterm  © Eesti Keele Instituut