Kirje: 20547
Kuupäev: 03.04.2020
Valdkonnaviide: TR7
Keelesuund: inglise - eesti
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: the port at which a vessel is registered and to which she is considered to belong [IATE]
port of registry
Allikaviide: T2197; IATE; SOLAS; 32016R1927
Kontekst: Data identifying the ship and the company 1. Name of the ship 2. IMO identification number 3. a) Port of registry OR b) Home port [32016R1927]
Kontekst: Home port (if not identical with port of registry) [32016R1927]
port of registration
Allikaviide: IATE; 1819
Kontekst: Such register shall, inter alia, record the following: (a) the name of the ship and the previous name and registry if any; (b) the place or port of registration or home port and the official number or mark of identification of the ship ... [1819 11.2]

et et
registreerimissadam
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: EKSPERT; KMSS-2018/12/42
Kontekst: Vastutuskindlustuse poliisile peavad olema märgitud järgmised andmed: 1) laeva nimi ja IMO number ning registreerimissadam; ... [KMSS-2018/12/42 § 77^3-2]

fr fr
port d'immatriculation
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: IATE

fi fi
rekisteröimispaikka
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: IATEEsterm  © Eesti Keele Instituut