Kirje: 19354
Kuupäev: 22.06.2020
Valdkonnaviide: EN1; EN7
Keelesuund: inglise - eesti
Mõistetüüp: termin

en en
list of waste
Allikaviide: 32008L0098; 31999L0031; T30060
Kontekst: Whereas, pending the establishment of such methods of analysis or of the limit values necessary for characterisation, Member States may for the purposes of this Directive maintain or draw up national lists of waste which is acceptable or unacceptable for landfill, or define criteria, including limit values, similar to those laid down in this Directive for the uniform acceptance procedure ... [31999L0031]
Kontekst: The list of waste shall include hazardous waste and shall take into account the origin and composition of the waste and, where necessary, the limit values of concentration of hazardous substances. [32008L0098]

et et
jäätmenimistu
Allikaviide: JäätS-2019/12/6; 91626; 1625
Kontekst: Jäätmed liigitatakse ohtlikeks ja tavajäätmeteks jäätmenimistu alusel. [91626 § 3-1]
Kontekst: Asja esinemine jäätmenimistus ei tähenda alati selle kuulumist jäätmete hulka. [91626 § 3-4]
Kontekst: Jäätmeliigid on jäätmenimistus määratud kuuekohaliste koodinumbritega ning kahe- ja neljakohaliste jäätmenimistu jaotiste ja alajaotiste koodinumbritega, mis tähistavad kolme liigitustasandit. [91626 § 4-1]
jäätmete nimistu
Allikaviide: 32008L0098; 1625
jäätmete nimekiri
Keelenditüüp: endine
Märkus: Eesti seadustes kasutatakse "jäätme(te)nimistu". [31.03.1999]Esterm  © Eesti Keele Instituut