Kirje: 18782
Kuupäev: 28.10.2020
Valdkonnaviide: EN7
Keelesuund: eesti - inglise
Keelesuund: inglise - eesti
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: the gathering of waste, including the preliminary sorting and preliminary storage of waste for the purposes of transport to a waste treatment facility [32008L0098]
collection
Allikaviide: 32008L0098
collection of waste
Allikaviide: IATE; 32018L0851; 32008L0098
Kontekst: It is necessary to distinguish between the preliminary storage of waste pending its collection, the collection of waste and the storage of waste pending treatment. [32008L0098]
waste collection
Allikaviide: IATE; GEMET; EUR
Märkus: Kasutatud jäätmeseaduse [JäätS-2019/12/6] tõlkes. [28.10.2020]
refuse collection
Allikaviide: IATE; TER-PLUS; T30093; T2191
garbage collection
Keelenditüüp: väldi
Allikaviide: EUR; TER-PLUS
Märkus: The everyday use of "garbage collection" to describe this operation should be avoided in technical or legal texts since the APWA defines "garbage" as food waste only. [TER-PLUS]

et et
Definitsioon: jäätmete kokkukorjamine, sealhulgas jäätmete eelsortimine ja eelladustamine ning mehaaniline töötlemine ilma jäätmete koostist ja olemust muutmata, eesmärgiga vedada need edasiseks käitlemiseks jäätmekäitluskohta [JäätS-2019/12/6 § 14-1]
jäätmete kogumine
Allikaviide: JäätS-2019/12/6; X40038; IATE
Kontekst: Jäätmekäitlus on jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine, sealhulgas vahendaja või edasimüüja tegevus. [JäätS-2019/12/6 § 13]
kogumine
Allikaviide: IATEEsterm  © Eesti Keele Instituut