Kirje: 18010
Kuupäev: 11.06.2021
Valdkonnaviide: DI5; JU19; LA; LAB
Keelesuund: inglise - eesti
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: field of special knowledge [EVS-ISO 1087-1:2002]
subject field
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002
domain
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002; 11997D/TXT
Kontekst: A separate Agreement shall be concluded with Iceland and Norway by the Council, acting unanimously, for the establishment of rights and obligations between Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on the one hand, and Iceland and Norway on the other, in domains of the Schengen acquis which apply to these States. [11997D/TXT]

et et
Definitsioon: eriteadmuse aineala [EVS-ISO 1087-1:2002]
eriala
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002; TERM-ÕP; MKOS
Kontekst: Mis on oskuskeel ja oskussõnavara, missugune on nende vahekord - sellest tuleb juttu raamatu järgnevates osades. Põhierinevus keelest ja sõnavarast üldse on oskuskeele ja oskussõnavara seotus mingi eriala, valdkonnaga, kuna keel üldse ja sõnavara üldse on universaalsed. [TERM-ÕP]
valdkond
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002; TERM-ÕP; MKOS
Kontekst: Süstemaatiline töö aga seisneb selles, et esiteks lisatakse terminiloendisse ka vaadeldava valdkonna kõik ülejäänud terminid, mitte ainult need, mis juhtusid kasutadaolevas korpuses esinema, ja teiseks kaardistatakse kõigile nendele terminitele vastavate mõistete omavahelised suhted. [MKOS]

ru ru
область знаний
Allikaviide: ГОСТ Р ИСО 10241-1-2013
предметная область
Allikaviide: ГОСТ Р ИСО 10241-1-2013Esterm  © Eesti Keele Instituut