Kirje: 17731
Kuupäev: 20.04.2021
Valdkonnaviide: AG8
Keelesuund: inglise - eesti
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: an easily defined area of the forest that is relatively uniform in species composition or age and can be managed as a single unit [IATE]
Definitsioon: a community of trees possessing sufficient uniformity in composition, age, arrangement or condition, to be distinguishable from the forest or other growth on adjoining areas. Thus forms a silvicultural or management entity. [TER-PLUS]
forest stand
Allikaviide: IATE; TER-PLUS; ÖKO; EnDic; T2149
stand
Allikaviide: TER-PLUS; U51200; 2048; EnDic; 32006R1737
Kontekst: Clear-cutting of the stands imply that the sample point ceases to exist until a new stand has been established ... [32006R1737]

et et
Definitsioon: struktuuri, vanuse, tekkeviisi jm tunnuste poolest ühetaoline puude kogum metsas [ÖKO]
Definitsioon: piisavalt ühtse koostisega piiritletud puude populatsioon [92741]
puistu
Allikaviide: MS-2020/07/75; LS-2020/06/19; 92741; EME; EnDic; ÖKO; ENE; EKS
Kontekst: Kõvalehtpuupuistuks loetakse puistu, kus enamuspuuliik on tamm, saar, jalakas, künnapuu või vaher. [MS-2020/07/75 § 29-7]
Kontekst: Maastikukaitseala eritüübid on park, arboreetum ja puistu. [LS-2020/06/19 § 28-2]

de de
Waldbestand
Allikaviide: IATE; ÖKO; EnDicEsterm  © Eesti Keele Instituut