Kirje: 17480
Kuupäev: 30.08.2019
Valdkonnaviide: AS1
Keelesuund: eesti - inglise
Keelesuund: inglise - eesti
Mõistetüüp: termin

en en
Märkus: The contract of insurance is often called an insurance policy, but the policy is merely the evidence of the agreement [TER-PLUS]
insurance policy
Allikaviide: TER-PLUS; IATE; 32009L0138; T40827; PEICL
Kontekst: When concluding the insurance contract, the insurer shall issue an insurance policy, together with the general contract terms as far as they are not included in the policy ... [PEICL]
Kontekst: Tõlkimisel jälgida, kas mõeldakse kindlustuspoliisi või kindlustuslepingut. [KTTG]
policy
Allikaviide: TER-PLUS; IATE; PEICL; T1074; T50174
Kontekst: The definition to be included in policies must not provide for a qualifying period for claims shorter than six months. [T50846]
policy of insurance
Keelenditüüp: variant
Allikaviide: BLA9; T50174

et et
Definitsioon: kindlustuslepingu sõlmimist tõendav dokument, mille väljastab kindlustusandja [KindlLÜT-ERGO-2019]
Definitsioon: dokument, mis kinnitab kindlustuslepingu olemasolu [VÕS-II-KOM]
poliis
Allikaviide: VÕS-2019/02/8; VÕS-II-KOM; X30085; KindlÕ; KindlLÜT-ERGO-2019; 8117
Kontekst: Kindlustusandja peab kindlustusvõtjale väljastama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis dokumendi kindlustuslepingu sõlmimise kohta (poliis). Kindlustusvõtja nõudel peab poliisi väljastama kirjalikult. [VÕS-2019/02/8 § 434-1]
Kontekst: Seega ei saa käsitleda poliisi kindlustuslepinguna, sest nt juhul, kui kindlustusleping in tühine, ei taga poliis kindlustusvõtjale kindlustuskaitset. Poliis on ennekõike kinnituseks selle kohta, et kindlustusleping on juba sõlmitud, kuid kindlasti ei ole kindlustuspoliis kindlustuslepingu kehtivuse eelduseks. [VÕS-II-KOM]
kindlustuspoliis
Allikaviide: KindlÕ; VÕS-II-KOM; KindlLÜT-ERGO-2019; 8117; X2027

de de
Versicherungspolice
Allikaviide: IATE; T50174

fi fi
vakuutuskirja
Allikaviide: IATE; T50846
vakuutus
Allikaviide: IATE; T40827

fr fr
police d'assurance
Allikaviide: IATE; T40827; T50174Esterm  © Eesti Keele Instituut