Kirje: 1563
Kuupäev: 22.06.2020
Valdkonnaviide: PO9
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
electoral body
Allikaviide: 91865
Kontekst: An independent electoral body is accountable to parliament, which has nominated and approved its top authorities and its budget. [91865]

et et
valimiskogu
Allikaviide: PS-2015/05
Kontekst: Kui Vabariigi Presidenti ei valita ka kolmandas hääletusvoorus, kutsub Riigikogu esimees ühe kuu jooksul Vabariigi Presidendi valimiseks kokku valimiskogu. Valimiskogu koosneb Riigikogu liikmetest ja kohalike omavalitsuste volikogude esindajatest. ... Valimiskogu valib Vabariigi Presidendi hääletamisest osavõtnud valimiskogu liikmete häälteenamusega. [PS-2015/05 § 79]Esterm  © Eesti Keele Instituut