Kirje: 14987
Kuupäev: 29.01.2021
Valdkonnaviide: EN1; EN7
Keelesuund: eesti - inglise
Keelesuund: inglise - eesti
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: any operation the principal result of which is waste serving a useful purpose by replacing other materials which would otherwise have been used to fulfil a particular function, or waste being prepared to fulfil that function, in the plant or in the wider economy [32008L0098]
Märkus: Annex II sets out a non-exhaustive list of recovery operations. [32008L0098]
recovery
Allikaviide: 32008L0098; IATE; SASS
recovery of waste
Allikaviide: IATE;32018L0850; 32018L0851; T2032
Kontekst: While the obligation to separately collect waste requires that waste be kept separate by type and nature, it should be possible to collect certain types of waste together provided that this does not impede high-quality recycling or other recovery of waste, in line with the waste hierarchy. [32018L0851]
waste recovery
Allikaviide: IATE; T2032

et et
Definitsioon: jäätmekäitlustoiming, mille peamine tulemus on jäätmete kasutamine kasulikul otstarbel selliselt, et nad asendavad teisi materjale, mida muidu oleks sellel otstarbel kasutatud, või jäätmete ettevalmistamine nende eelnimetatud otstarbel ja viisil kasutamiseks kas tootmises või majanduses laiemalt [JäätS-2019/12/6 § 15-1]
jäätmete taaskasutamine
Allikaviide: JäätS-2019/12/6; 32018L0851;32006L0012; IATE; X40038
Kontekst: Jäätmete liigiti kogumine on tegevus, mille käigus jäätmed eraldatakse liigi ja olemuse alusel nende edasise käitlemise lihtsustamiseks, sealhulgas taaskasutamise soodustamiseks. [JäätS-2019/12/6 § 14-1^1]
taaskasutamine
Allikaviide: JäätS-2019/12/6; 32008L0098; IATE
Kontekst: Jäätmete kõrvaldamine on nende ladestamine prügilasse, põletamine ilma energiakasutuseta või muu samaväärne toiming, mis ei ole taaskasutamine, kaasa arvatud jäätmete ettevalmistamine kõrvaldamiseks, isegi kui toimingul on osaliselt teisene tagajärg ainete või energia taasväärtustamise näol. [JäätS-2019/12/6 § 17-1]
jäätmete taaskasutus
Allikaviide: 89886; 91827;32006L0012
Kontekst: Oluline on siin eristada korduskasutust jäätmete taaskasutusest, mis üldjuhul muudab toote esialgset kuju ja kasutamise funktsiooni. [91827]
taaskasutus
Allikaviide: SASS
Kontekst: Taaskasutus aitab vähendada loodusvarade tarbimist, saastamist ja jäätmeteket. [SASS]
jäätmete ümbertöötamine
Keelenditüüp: väldiEsterm  © Eesti Keele Instituut