Kirje: 14986
Kuupäev: 13.07.2020
Valdkonnaviide: EN7
Keelesuund: eesti - inglise
Keelesuund: inglise - eesti
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: any mineral or synthetic lubrication or industrial oils which have become unfit for the use for which they were originally intended, such as used combustion engine oils and gearbox oils, lubricating oils, oils for turbines and hydraulic oils [32008L0098]
Definitsioon: oil arising as a waste product of the use of oils in a wide range of industrial and commercial activities, such as engineering, power generation and vehicle maintenance and should be properly disposed of, or treated in order to be reused [GEMET]
Definitsioon: industrial waste from the oil industry; consumer waste consisting of residual oil products [WPG]
waste oil
Allikaviide: 32008L0098; 32018L0851; 32006L0021; 32006R1013; IATE; GEMET; EnDic; T40158; WPG
Kontekst: Pursuant to Article 2 and 3, have the necessary measures been taken to ensure that waste oils are collected and disposed of without causing any avoidable damage to man and the environment? [T40158]
Kontekst: The separate collection of waste oils and preventing their mixing with other kinds of waste or substances are essential to ensure that their treatment delivers the best overall environmental outcome. [32018L0851]

et et
Definitsioon: mineraalne või sünteetiline määrdeaine või tööstusõli, eelkõige sisepõlemismootorites kasutatud õli ja käigukastiõli, määrdeõli, turbiiniõli ning hüdraulikaõli, mis ei sobi enam algselt ette nähtud kasutuseks [JäätS-2019/12/6 § 65^1-1]
vanaõli
Allikaviide: JäätS-2019/12/6; 32008L0098; IATE; EnDic
Kontekst: Kui see on tehniliselt võimalik ja majanduslikult otstarbekas, tuleb vältida erinevate omadustega vanaõli liikide segamist omavahel, samuti tuleb vältida vanaõli segamist muud liiki jäätmete või ainetega, kui selline segamine takistab vanaõli töötlemist. [JäätS-2019/12/6 § 65^1-4]
õlijäätmed
Allikaviide: 91827; X50039; 32006L0021; 32006R1013
Kontekst: Lisaks tavajäätmetele antakse sadamates (Muuga sadam, Vanasadam, Paljassaare sadam, Paldiski Lõunasadam ja Põhjasadam) laevadelt üle meie jäätmekäitlejatele ka ohtlikke jäätmeid (pilsivesi, õlijäätmed jm). [91827]
jääkõli
Allikaviide: ENV; EnDicEsterm  © Eesti Keele Instituut