Kirje: 14985
Kuupäev: 28.10.2020
Valdkonnaviide: EN7
Märkus: Jäätmehooldus hõlmab jäätmekäitlust, järelevalvet ja järelhooldust. Vrdl kirje 'jäätmekäitlus - waste handling'. Inglise keeles katab sageli mõlemat üks termin - 'waste management'. WPG lähtub laiemast mõistest 'waste management - jäätmehooldus' [03.11.1999]
Keelesuund: eesti - inglise
Keelesuund: inglise - eesti
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: the collection, transport, recovery (including sorting), and disposal of waste, including the supervision of such operations and the after-care of disposal sites, and including actions taken as a dealer or broker [32018L0851]
Definitsioon: for the purposes of this Directive "waste management" shall mean the collection, transport, recovery and disposal of waste, including the supervision of such operations and after-care of disposal sites [WPG]
waste management
Allikaviide: 32018L0851; 32008L0098; WPG; T40001; TER-PLUS; EnDic
Kontekst: Extended producer responsibility schemes form an essential part of efficient waste management. [32018L0851]

et et
Definitsioon: jäätmekäitlus, järelevalve jäätmekäitluse üle ja jäätmekäitluskohtade järelhooldus [JäätS-2019/12/6 § 11-1]
jäätmehooldus
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: EnDic; JäätS-2019/12/6; X40038
Kontekst: Jäätmehoolduse, välja arvatud jäätmekäitluse üle teostatava järelevalve kulud kannab jäätmevaldaja ning seadusega ettenähtud juhtudel tootja või isik, kelle valduses on käideldavad jäätmed olnud. [JäätS-2019/12/6 § 11-2]
jäätmekorraldus
Keelenditüüp: väldi
jäätmemajandus
Keelenditüüp: väldi

fr fr
gestion des déchets
Allikaviide: IATE; WPG

de de
Abfallwirtschaft
Allikaviide: IATE; WPG
Abfallbewirtschaftung
Allikaviide: IATE; WPG

fi fi
jätehuolto
Allikaviide: IATEEsterm  © Eesti Keele Instituut