Kirje: 1452
Kuupäev: 15.12.2020
Valdkonnaviide: JU4
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
the executive
Allikaviide: 92263
Kontekst: The characteristic feature of the Japanese parliamentary system is the blurred distinction between the executive and the legislative. [92263]

et et
Definitsioon: riigivõimu teine liik seadusandliku ja kohtuvõimu kõrval [8117]
Märkus: täidesaatval võimul on täitev ja korraldav funktsioon [8117]
täidesaatev võim
Allikaviide: PS-2015/05; 8117
Kontekst: Õiguste ja vabaduste tagamine on seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu ning kohalike omavalitsuste kohustus. [PS-2015/05 § 14]
täidesaatev riigivõim
Allikaviide: PS-2015/05
Kontekst: Õiguskantsler on oma tegevuses sõltumatu ametiisik, kes teostab järelevalvet seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu ning kohaliku omavalitsuse õigustloovate aktide põhiseadusele ja seadustele vastavuse üle. [PS-2015/05 § 139]Esterm  © Eesti Keele Instituut