Kirje: 14160
Kuupäev: 08.06.2005
Valdkonnaviide: AG; ME8; BZK2
Keelesuund: eesti - inglise
Keelesuund: inglise - eesti
Mõistetüüp: termin

en en
genetically modified organism
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: T40700 2.2
Definitsioon: an organism in which the genetic material has been altered in a way that does not occur naturally by mating and/or natural recombination [WPG] [T40700]
GMO
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: WPG; T40700

et et
geneetiliselt muundatud organism
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: X90013 § 1-1
Definitsioon: organism, mille pärilikkustegureid on muudetud viisil, mis ei ole looduslikul teel võimalik [X90013 § 2-2]
Kontekst: Geneetiliselt muundatud sordi seemne või paljundusmaterjali müügipakendi etiketil peavad olema tähed GMO. Geneetiliselt muundatud organismide kasutamist reguleeritakse eriseadusega. [X2059 § 18-1]
geneetiliselt modifitseeritud organism
Keelenditüüp: sünonüüm
Allikaviide: X90009 § 93-5
geneetiliselt muudetud organism
Keelenditüüp: sünonüüm
Allikaviide: EKSPERTEsterm  © Eesti Keele Instituut