Kirje: 1305
Kuupäev: 17.12.2020
Valdkonnaviide: JU19
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: tõlkeprobleem

en en
in the cases provided by law

et et
seaduses sätestatud juhtudel
Allikaviide: PS-2015/05
Kontekst: ... Vabaduse võib võtta ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras: 1) süüdimõistva kohtuotsuse või kohtu poolt määratud aresti täitmiseks; 2) kohtu korralduse täitmata jätmise korral või seadusega sätestatud kohustuse täitmise tagamiseks; ... [PS-2015/05 § 20]Esterm  © Eesti Keele Instituut