Kirje: 12418
Kuupäev: 28.01.2021
Valdkonnaviide: ME8; AG2
Märkus: Alates 2021. aasta 1. jaanuarist ühendatud Põllumajandus- ja Toiduametiks. Vt kirje "Põllumajandus- ja Toiduamet". [11.01.2021]
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: organisatsioon, asutus

en en
Veterinary and Food Board
Keelenditüüp: endine
Allikaviide: 77229
Veterinary and Food Inspectorate
Keelenditüüp: endine

et et
Definitsioon: Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kellel on juhtimisfunktsioon ja kes teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi veterinaartegevuse, söödahügieeni, toiduohutuse, põllumajandusloomade aretuse, turukorralduse ja mahepõllumajanduse valdkonnas seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses [77229]
Veterinaar- ja Toiduamet
Keelenditüüp: endine
Allikaviide: VVS-2020/12/3; 92453; X30062; 77229
Kontekst: [2021. aasta] 1. jaanuarist alustas uue riigiasutusena tööd kogu toidutarneahela järelevalvet hõlmav Põllumajandus- ja Toiduamet, mis moodustati Veterinaar- ja Toiduameti ning Põllumajandusameti ühinemisel. [92453]
Märkus: Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) loodi 2000. a Veterinaar- ja Toiduinspektsiooni (VTI) ümberkorraldamise teel. [77234]
Veterinaar- ja Toiduinspektsioon
Keelenditüüp: endine
Allikaviide: 77234Esterm  © Eesti Keele Instituut