Kirje: 1238
Kuupäev: 15.12.2020
Valdkonnaviide: PO9; JU4
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
the legislature
Allikaviide: 92263
Kontekst: In the context of mutual interactions between the organs belonging to various state powers, Barber, for instance, proposes discussing so-called institutional self-defence. Within this concept, state organs are endowed with negative (shields) and positive (swords) mechanisms of self-defence. On the one hand, the shields include, for example, decisions of the legislature that are not subject to judicial review on the grounds of rationality and fairness or in situations where the head of state is given immunity from prosecution whilst in office [...]. [92263]
legislative power
Keelenditüüp: endine
Märkus: Kasutatud põhiseaduse esimeses tõlkes X0000 [05.11.2020]

et et
Definitsioon: riigivõimu liik täidesaatva ja kohtuvõimu kõrval [8117]
Märkus: seadusandliku võimu funktsioon on seadusandlus [8117]
seadusandlik võim
Allikaviide: PS-2015/05; 8117
Kontekst: Õiguste ja vabaduste tagamine on seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu ning kohalike omavalitsuste kohustus. [PS-2015/05 § 14]
seadusandlik riigivõim
Allikaviide: PS-2015/05
Kontekst: Õiguskantsler on oma tegevuses sõltumatu ametiisik, kes teostab järelevalvet seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu ning kohaliku omavalitsuse õigustloovate aktide põhiseadusele ja seadustele vastavuse üle. [PS-2015/05 § 139]Esterm  © Eesti Keele Instituut