Kirje: 1236
Kuupäev: 22.06.2020
Valdkonnaviide: PO9; JU19
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
issue decrees
Allikaviide: EKSPERT

et et
seadlusi andma
Allikaviide: PS-2015/05
Kontekst: Vabariigi President: 1) esindab Eesti Vabariiki rahvusvahelises suhtlemises; ... 7) annab seadlusi vastavalt põhiseaduse §-dele 109 ja 110 ... [PS-2015/05 § 78]Esterm  © Eesti Keele Instituut