Kirje: 1227
Kuupäev: 22.06.2020
Valdkonnaviide: JU43
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: tõlkeprobleem

en en
receive information
Allikaviide: ConvHR
Kontekst: Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. [ConvHR Art. 10]
obtain information
Allikaviide: LDOCE
Kontekst: Further information can be obtained from head office. [LDOCE]
Märkus: Põhiseaduse PS-2015/05 tõlkes on kasutusel "receive information", sest see väljend on kasutusel rahvusvahelistes põhiõigustealastes dokumentides. [29.05.2020]

et et
saama informatsiooni
Allikaviide: PS-2015/05
Kontekst: Igaühel on õigus vabalt saada üldiseks kasutamiseks levitatavat informatsiooni. [PS-2015/05 § 44]Esterm  © Eesti Keele Instituut