Kirje: 1211
Kuupäev: 10.08.2020
Valdkonnaviide: JU4
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
supreme power
Allikaviide: 91825
Kontekst: In a democracy, supreme power rests with the people. The people choose their government, and the people can change the government when they see fit. In return, the government should do what the people want. [91825]
supreme power of state
Märkus: PS-2015/05 § 1 ingliskeelses tõlkes on "state" liiane. [EKSPERT] [20.05.2020]

et et
kõrgeim riigivõim
Allikaviide: PS-2015/05
Kontekst: Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. [PS-2015/05 § 1]Esterm  © Eesti Keele Instituut