Kirje: 1211
Kuupäev: 12.02.2021
Valdkonnaviide: JU4
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
supreme power of the state
Allikaviide: 92423
Kontekst: The sovereign power is defined as the highest authority having general and final effects at law. Sovereignty is the supreme power of the state and is unconditional. [92423]

et et
kõrgeim riigivõim
Allikaviide: PS-2015/05
Kontekst: Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. [PS-2015/05 § 1]Esterm  © Eesti Keele Instituut