Kirje: 1210
Kuupäev: 14.12.2020
Valdkonnaviide: PO4; JU41
Keelesuund: eesti - inglise
Mõistetüüp: termin

en en
state power
Allikaviide: 92259
Kontekst: For instance, Montesquieu believes that the laws of many countries can be made be more liberal and more humane, and that they can often be applied less arbitrarily, with less scope for the unpredictable and oppressive use of state power. [92259, Baron de Montesquieu]

et et
Definitsioon: riigi kolmas element territooriumi ja rahva kõrval - riigile kuuluv seadusandlik, täidesaatev ja kohtuvõim, mida teostavad riigiorganid [8117]
riigivõim
Allikaviide: PS-2015/05; 8117
Kontekst: Riigivõimu teostatakse üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. [PS-2015/05 § 3]Esterm  © Eesti Keele Instituut