Kirje: 11532
Kuupäev: 17.08.2020
Valdkonnaviide: EN5
Keelesuund: eesti - inglise
Keelesuund: inglise - eesti
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: industrial waste from the manufacture of medicaments [IATE; EUR]
Definitsioon: consumer waste containing medicine residues from chemists' shops, dwellings, hospitals, etc. [IATE; EUR]
Definitsioon: expired, unused and contaminated drugs and vaccines [91802]
Definitsioon: discarded medicinal drugs and related products from pharmacies, hospitals, clinics, pharmaceutical manufacturers, etc. [GEMET]
Definitsioon: pharmaceutical products which are unfit for their original intended purpose due to, for example, expiry of shelf life [9520]
pharmaceutical waste
Allikaviide: 32020D0519; 91802; GEMET; IATE; EUR
Kontekst: There are alternative treatments that can also guarantee safety levels for waste streams of concern (e.g. infectious waste, anatomical waste, sharps and pharmaceutical waste) and they can achieve a better environmental performance than high-temperature incineration, e.g. thanks to reduced energy use or better resource efficiency (increasing the rate of recycling from HCW). [32020D0519]
waste pharmaceuticals
Allikaviide: T50763; 9520; 1956
medicinal waste
Allikaviide: 92055
Kontekst: Medicinal waste includes expired, unused, spilt, and contaminated pharmaceutical products, drugs, vaccines, and sera that are no longer required and need to be disposed of appropriately. [92055]

et et
Definitsioon: ravimid, mis on riknenud või mille kehtivusaeg on lõppenud [92054; 9478]
Definitsioon: kõikvõimalikud ravimid, mis on kõlblikkusaja ületanud ning ravimijäägid, mis on manustamisel üle jäänud [91807]
ravimijäätmed
Allikaviide: RavS-2020/05/31; 91807; 92053; 92054; GEMET; X30050; 9478
Kontekst: Ravimijäätmed on ohtlikud jäätmed. [92053]
Kontekst: Ravimeid ei eemaldata originaalpakendist. Ravimijäätmed (välja arvatud jäätmenimistus koodiga 18 01 09 tähistatud) pakitakse plastkotti või -purki, mis omakorda pakitakse lukustatavasse kasti. Kastile märgitakse asutuse nimi ja kast tähistatakse sildiga "Ravimijäätmed". [92054 § 49-2]
Kontekst: Tavajäätmetena hävitatavad ravimid peab nende käitleja vahetult enne hävitamist vabastama pakendist, muutma trükitud pakkematerjali loetamatuks ning purustama tahked ravimijäätmed. [RavS-2020/05/31 § 36-2]Esterm  © Eesti Keele Instituut